Ervaring met de volgende systemen:

 • Siemens Step 5
 • Siemens Step 7
 • Siemens WinCC (o.a. User archives, VBS, C)
 • Siemens PCS7 (o.a. SCL, SFC, CFC, Faceplate, etc.)
 • Siemens Protool
 • Siemens WinCC-flex
 • RsLogix 5000
 • ControlLogix Motion control
 • Mitsubishi Melsec Medoc

Netwerken

 • Profibus DP/FMS
 • (Industrial-) Ethernet

Programmeertalen:

 • C/C++
 • Pascal
 • VB
 • AWL, Ladder, FUP, SCL

Methoden:

 • Hatley & Pirbhai
 • UML
 • Yourdon
 • ISA-88
 • SCRUM

Ondersteuning, ontwikkeling en verbetering software voor de besturing van indampers indampers.

 • Siemens PCS7 versie 6.1
 • User archives
 • Profibus
 • Industrial Ethernet
 • ABB frequentie regelaars
 • Danfoss frequentie regelaars
 • TI RBC 2500

 

Software ontwikkeling voor een machine die folie om kazen wikkelt.

 • Siemens Step 7
 • WinCC Flexible
 • Lenze Servo drives
 • Festo pneumatische servo's

In dit project wordt de basis gemaakt voor de standaardisatie van meerdere  waterzuiveringen over een hele provincie. Om draagvlak te creëren bij de gebruikers is er een groot project team opgebouwd bestaande uit operators en automatiseerders. Samen is er gekeken naar de behoeften enerzijds, en aan de andere kant wat PCS7 standaard bied. Met behulp van een “Proof of concept” is de basis aan de andere medewerkers getoond. Belangrijk punt hierbij was dat alle medewerkers inspraak hebben in hetgene wat er gebouwd wordt. Het “Proof of concept” is een klein gedeelte geworden van een drinkwaterzuivering. Het gehele project is in een virtuele omgeving gebouwd met behulp van VM-ware.

 • Siemens PCS7 versie 7.1
 • APL bibliotheek
 • VM-Ware

Programmering en inbedrijfstelling hogedruk polyurethaan menger. Onder hoge druk worden twee vloeistoffen gemengd in een kamer. Het mengsel kan vervolgens in een mal gegoten worden waar het de uiteindelijke vorm krijgt. Door de mengverhouding tussen de twee componenten te veranderen kan een harder of zachter eind product verkregen worden.

 • Siemens Step 7 versie 5.4
 • Siemens WinCC flexible
 • Danfoss FC301 frequentie regelaars

 

 

Ontwerpen en ontwikkelen software ULO-(Ultra Low Oxygen) systeem. Dit systeem wordt gebruikt voor het langdurig (tot 18 maanden) bewaren van fruit en groente.

 • Siemens Step 7 versie 5.4
 • WinCC Versie 6.22
 • Protool
 • Profibus DP

Ontwerpen en ontwikkelen software t.b.v. aansturing tankenpark.

 • Siemens PCS7 versie 6.1

Ontwerpen en ontwikkelen software t.b.v. rijping bananen. Door middel van onder andere het inspuiten van Ethyleen gas en een gecontroleerde temperatuur verloop kan de rijping van bananen nauwkeurig bestuurd worden.

 • Siemens Step 7 versie 5.3
 • Protool
 • Profibus DP
 • ET200S

Een bergbezinkbasin is in principe een groot buffer waar overtollig influent (rioolwater) in opgevangen kan worden. Bij hevige regenval kan het rioolstelsel en de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) overbelast raken. Om dit tegen te gaan wordt het influent tijdelijk opgeslagen. Indien de buffer capaciteit niet voldoende is door hevige regen of een probleem bij het RWZI loopt het influent over in een beek of vijver. Om ervoor te zorgen dat het influent zo schoon mogelijk is bij een overstort laat men het vuil bezinken in het buffer.

Nadat de regen voorbij is en het rioolstelsel weer voldoende capaciteit heeft wordt het buffer weer geleegd in het riool. Dit gebeurt geleidelijk zodat het riool niet meteen weer overbelast raakt. Het bezinksel in het buffer wordt met behulp van spoelpompen weer in beweging gebracht en ook naar het riool afgevoerd.

Het buffer is in meerder compartimenten opgedeeld. Het influent komt in het eerste compartiment binnen en door het bezinken loopt het minder vuile influent over naar het volgende compartiment.

 • Siemens PCS7 versie 7.1
 • Siemens SCL, SFC, CFC
 • VM-Ware

 

Ontwerpen en ontwikkelen software ten bate van productie proces voor verf.

 • Siemens Step 7
 • Protool
 • Seriële communicatie
 • Weegcellen