Een bergbezinkbasin is in principe een groot buffer waar overtollig influent (rioolwater) in opgevangen kan worden. Bij hevige regenval kan het rioolstelsel en de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) overbelast raken. Om dit tegen te gaan wordt het influent tijdelijk opgeslagen. Indien de buffer capaciteit niet voldoende is door hevige regen of een probleem bij het RWZI loopt het influent over in een beek of vijver. Om ervoor te zorgen dat het influent zo schoon mogelijk is bij een overstort laat men het vuil bezinken in het buffer.

Nadat de regen voorbij is en het rioolstelsel weer voldoende capaciteit heeft wordt het buffer weer geleegd in het riool. Dit gebeurt geleidelijk zodat het riool niet meteen weer overbelast raakt. Het bezinksel in het buffer wordt met behulp van spoelpompen weer in beweging gebracht en ook naar het riool afgevoerd.

Het buffer is in meerder compartimenten opgedeeld. Het influent komt in het eerste compartiment binnen en door het bezinken loopt het minder vuile influent over naar het volgende compartiment.

  • Siemens PCS7 versie 7.1
  • Siemens SCL, SFC, CFC
  • VM-Ware