In dit project wordt de basis gemaakt voor de standaardisatie van meerdere  waterzuiveringen over een hele provincie. Om draagvlak te creëren bij de gebruikers is er een groot project team opgebouwd bestaande uit operators en automatiseerders. Samen is er gekeken naar de behoeften enerzijds, en aan de andere kant wat PCS7 standaard bied. Met behulp van een “Proof of concept” is de basis aan de andere medewerkers getoond. Belangrijk punt hierbij was dat alle medewerkers inspraak hebben in hetgene wat er gebouwd wordt. Het “Proof of concept” is een klein gedeelte geworden van een drinkwaterzuivering. Het gehele project is in een virtuele omgeving gebouwd met behulp van VM-ware.

  • Siemens PCS7 versie 7.1
  • APL bibliotheek
  • VM-Ware